با وجود این‌که حدود یک ماه از شروع تعریض باند غربی خیابان آیت شمالی می‌گذرد ولی جابه جا نشدن تیرهای چراغ برق واقع در پروژه، کار را به تاخیر انداخته و مشکلات مردم را دو چندان کرده است. لازم به ذکر است که بدون جابه جا شدن این تیر‌ها امکان ادامه عملیات تعریض مسیر وجود […]

با وجود این‌که حدود یک ماه از شروع تعریض باند غربی خیابان آیت شمالی می‌گذرد ولی جابه جا نشدن تیرهای چراغ برق واقع در پروژه، کار را به تاخیر انداخته و مشکلات مردم را دو چندان کرده است.

لازم به ذکر است که بدون جابه جا شدن این تیر‌ها امکان ادامه عملیات تعریض مسیر وجود نخواهد داشت و تاخیر بیشتر در این خصوص می‌تواند مشکلات شهروندان را با ورود به فصول سرد سال بیشتر کند.

سکنه و مغازه داران واقع در این مسیر، به دلیل آغاز عملیات تعریض این خیابان هفته‌های اخیر را با مشکلات زیادی سپری کرده و امیدوارند با اتمام هر چه سریعتر این جابه جایی توسط پیمانکار طرف قرارداد اداره برق، این معضل نیز برطرف شود.

(تصویر خبر تزیینی است)