معطلی «آیت» برای تیرهای برق
معطلی «آیت» برای تیرهای برق

با وجود این‌که حدود یک ماه از شروع تعریض باند غربی خیابان آیت شمالی می‌گذرد ولی جابه جا نشدن تیرهای چراغ برق واقع در پروژه، کار را به تاخیر انداخته و مشکلات مردم را دو چندان کرده است. لازم به ذکر است که بدون جابه جا شدن این تیر‌ها امکان ادامه عملیات تعریض مسیر وجود […]

با وجود این‌که حدود یک ماه از شروع تعریض باند غربی خیابان آیت شمالی می‌گذرد ولی جابه جا نشدن تیرهای چراغ برق واقع در پروژه، کار را به تاخیر انداخته و مشکلات مردم را دو چندان کرده است.

لازم به ذکر است که بدون جابه جا شدن این تیر‌ها امکان ادامه عملیات تعریض مسیر وجود نخواهد داشت و تاخیر بیشتر در این خصوص می‌تواند مشکلات شهروندان را با ورود به فصول سرد سال بیشتر کند.

سکنه و مغازه داران واقع در این مسیر، به دلیل آغاز عملیات تعریض این خیابان هفته‌های اخیر را با مشکلات زیادی سپری کرده و امیدوارند با اتمام هر چه سریعتر این جابه جایی توسط پیمانکار طرف قرارداد اداره برق، این معضل نیز برطرف شود.

(تصویر خبر تزیینی است)