معلمی با ۵۲ سال سابقه تدریس کلاس اول در نجف آباد+فیلم
معلمی با ۵۲ سال سابقه تدریس کلاس اول در نجف آباد+فیلم
اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: فضل الله ژیان پور آموزگار یکی از دبستانهای نجف آباد، حدود ۵۲ سال است که با عشق در پایه اول ابتدایی تدریس می کند.

معلمی با ۵۲ سال سابقه تدریس کلاس اول در نجف آباد+فیلم

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: فضل الله ژیان پور آموزگار یکی از دبستانهای نجف آباد، حدود ۵۲ سال است که با عشق در پایه اول ابتدایی تدریس می کند.

فضل الله ژیان پور

فضل الله ژیان پور

 

معلمی با ۵۲ سال سابقه تدریس کلاس اول در نجف آباد+فیلم