ایرنا: رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به هفت شهرستان اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، خوانسار، لنجان، مبارکه، تیران و کرون بدلیل وضعیت قرمز و نارنجی آنها ممنوع است.

ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد

ایرنا: رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به هفت شهرستان اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، خوانسار، لنجان، مبارکه، تیران و کرون بدلیل وضعیت قرمز و نارنجی آنها ممنوع است.

 سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: برای روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین جاری نیز محدودیت هایی اعمال خواهد شد. توقف در حاشیه تفرجگاه ها و زاینده رود و ورود به پارک صفه و ناژوان در این ۲ روز ممنوع است و مشمول اعمال قانون می شود.

در حال حاضر در استان اصفهان ۱۲ شهرستان در وضعیت زرد(خطر متوسط)، سه شهرستان در وضعیت آبی(کم خطر)، شهرستان های اصفهان، مبارکه، لنجان، تیران و کرون و نجف آباد در وضعیت نارنجی(پرخطر) و ۲ شهرستان گلپایگان و خوانسار در وضعیت قرمز(بسیار پرخطر) قرار دارند.

واکسن ایرانی کرونا ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد                  300x200

ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد