مناظره برخط دانش آموزان نجف آباد+تصاویر
مناظره برخط دانش آموزان نجف آباد+تصاویر
پانا: در قالب طرح ملی مناظره دانش‌‌آموزی، دانش آموزان نجف آباد با دانش آموزان تیران به صورت بر خط، در موضوعات مربوط به جامعه دانش آموزی به مناظره پرداختند.

مناظره برخط دانش آموزان نجف آباد+تصاویر

پانا: در قالب طرح ملی مناظره دانش‌‌آموزی، دانش آموزان نجف آباد با دانش آموزان تیران به صورت بر خط، در موضوعات مربوط به جامعه دانش آموزی به مناظره پرداختند.

طی این طرح، گروه های دانش آموزی بر اساس موضع موافق یا مخالف شان در خصوص موضوعات اعلام شده، گروه‌بندی شده و در قالب مخالف و موافق وارد مناظره می شوند. اعضای این گروه ها، پیش از مناظره اقدام به جمع‌آوری مستندات علمی، تحلیل داده و جمع‌آوری نظرات پرداخته بودند.

«مزایای محتوای کتب درسی در نظام جدید آموزشی» موضوع این مناظره بود که در پایان آن، هیات داوران گروه نجف آباد را به عنوان برنده اعلام کردند.

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره دانش آموزان نجف آباد

مناظره برخط دانش آموزان نجف آباد+تصاویر