فرماندار نجف‌آباد گفت: کلیپی که در فضای مجازی با عنوان طغیان رودخانه خروشان نجف‌آباد منتشر شده است واقعیت ندارد.
سیل در نجف آباد منافقین منافقین، نجف آباد را صاحب رودخانه کردند +عکس 2487472

اکانت های لجن پراکن

منافقین ، نجف آباد را صاحب رودخانه کردند + عکس

منافقین منافقین، نجف آباد را صاحب رودخانه کردند +عکس 2487473

منافقین منافقین، نجف آباد را صاحب رودخانه کردند +عکس 2487474