صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:یک کشتارگاه غیر مجاز در جاده نجف آباد به فولادشهر که اقدام به کشتار غیرقانونی شتر مرغ می کرد، به دلیل شرایط غیربهداشتی مهر و موم شد.

مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد

صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:یک کشتارگاه غیر مجاز در جاده نجف آباد به فولادشهر که اقدام به کشتار غیرقانونی شتر مرغ می کرد، به دلیل شرایط غیربهداشتی مهر و موم شد.

فضل الله صالحی با اشاره به فعالیت این واحد در یک واحد دامداری افزود: در زمان پلمپ این مجموعه، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم گوشت شترمرغ کشف و متخلفان تحویل مراجع قضایی شدند.

کشتارگاه غیر مجاز شتر مرغ در نجف آباد مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد                300x168

کشتارگاه غیر مجاز شتر مرغ در نجف آباد

مهرو موم کشتارگاه غیر مجازشتر مرغ در نجف آباد