صدا و سیما: فرماندار نجف آباد در جلسه ستاد مبارزه و پیشگیری بیماری کرونا گفت : این نانوایی ها به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی مهر و موم و به ۵۰ واحد نانوایی دیگر اخطار کتبی داده شد.

مهر و موم ۱۰نانوایی در نجف آباد

صدا و سیما: فرماندار نجف آباد در جلسه ستاد مبارزه و پیشگیری بیماری کرونا گفت : این نانوایی ها به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی مهر و موم و به ۵۰ واحد نانوایی دیگر اخطار کتبی داده شد.
مجتبی راعی افزود : به هیئت های مذهبی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند اخطار کتبی داده می شود و در صورت مشاهده مجدد به مراجع قضایی معرفی می شوند.

فرماندار نجف آباد مهر و موم ۱۰نانوایی در نجف آباد مهر و موم ۱۰نانوایی در نجف آباد                           1 300x197

فرماندار نجف آباد

مهر و موم ۱۰نانوایی در نجف آباد