برخی از مسافران نوروزی که ابتدای سال ۹۷ را به سفر به نجف آباد و یادمان شهدای این شهر اختصاص داده اند، از حس و حالشان از حضور در کنار مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی می گویند.

مهمانان شهید حججی+فیلم

برخی از مسافران نوروزی که ابتدای سال ۹۷ را به سفر به نجف آباد و یادمان شهدای این شهر اختصاص داده اند، از حس و حالشان از حضور در کنار مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی می گویند.

«محمد»این فیلم را از «فتن نیوز» برایمان فرستاده

 

دومین سالگرد
دومین سالگرد شهادت شهید حججی

مهمانان شهید حججی+فیلم