ابراهیم ابوترابی رییس شورای شهر نجف آباد گفت:در جلسه یک ساعته عصر امروز پارلمان شهری که تا شش و نیم عصر ادامه داشت،با تقاضای استعفای مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد موافقت شد.

موافقت شورای شهر با استعفای شهردار نجف آباد

ابراهیم ابوترابی رییس شورای شهر نجف آباد گفت:در جلسه یک ساعته عصر امروز پارلمان شهری که تا شش و نیم عصر ادامه داشت،با تقاضای استعفای مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد موافقت شد.

ابوترابی با اشاره به مخالفت چهار نفر از اعضا از جمله خودش با این کناره گیری اظهار داشت: در رای گیری صورت گرفته،پنج نفر موافق بودند و در ادامه نیز همین تعداد با واگذری سرپرستی شهرداری به محمد مغزی قائم مقام شهردار موافقت کردند.

ابوترابی با تاکید بر معرفی شهردار جدید نجف آباد در مهلت قانونی ادامه داد: یاری مدیر دفتر مشارکت های شهرداری دیگر گزینه تصدی سرپرستی بود که تنها چهار رای موافق کسب کرد.

رییس شورای شهر نجف آباد خاطر نشان کرد: طبق قوانین موجود مهمترین شرط شهردار بعدی، کارمند رسمی شهرداری بودن است ولی هنوز به جمع بندی قابل اعلامی در خصوص گزینه های آینده شهرداری نرسیده ایم.

با موافقت شورای شهر، مسعود منتظری که کمتر از دو سال از فعالیتش به عنوان شهردار منتخب شورای پنجم می گذشت، خود را برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس که اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد،آماده می کند.

قانون، نامزدهای انتخابات مجلس را ملزم به استعفا از سمت دولتی خود از چند ماه مانده به انتخابات کرده است.

شورای شهر نجف آباد موافقت موافقت شورای شهر با استعفای شهردار نجف آباد

ابراهیم ابوترابی

نجف آباد نیوز