صدا و سیما:در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، دومین موافقت قطعی مراکز رشد علوم پزشکی دانشگاه نجف آباد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت گرفت.

موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد

صدا و سیما: مدیرکل دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، دومین موافقت قطعی مراکز رشد علوم پزشکی دانشگاه نجف آباد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت گرفت.
عباس احمدی افزود: این مرکز رشد یکی از مراکز موفق در تولید تجهیزات پزشکی بوده که سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت مجوز اصولی فعالیت از کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی مراکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شده بود.
وی گفت: مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) هم دی ۱۳۹۷ موفق به اخذ نخستین موافقت قطعی فعالیت در دانشگاه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شد.

مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد                                          300x186

مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد

موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد