به گفته منابع آگاه  نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد همزمان با اعیاد شعبانیه تا روز نیمه شعبان امکانات و تسهیلات ویژه ای را برای ترخیص موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های سطح شهر فراهم کرده و افراد می توانند با ضمن مراجعه به این مراکز و ارائه مدارک شناسایی معتبر نسبت به ترخیص […]

به گفته منابع آگاه  نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد همزمان با اعیاد شعبانیه تا روز نیمه شعبان امکانات و تسهیلات ویژه ای را برای ترخیص موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های سطح شهر فراهم کرده و افراد می توانند با ضمن مراجعه به این مراکز و ارائه مدارک شناسایی معتبر نسبت به ترخیص موتور سیکلت خود اقدام نمایند.