موتور های توقیفی تا نیمه شعبان  آزاد خواهند شد
موتور های توقیفی تا نیمه شعبان  آزاد خواهند شد

به گفته منابع آگاه  نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد همزمان با اعیاد شعبانیه تا روز نیمه شعبان امکانات و تسهیلات ویژه ای را برای ترخیص موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های سطح شهر فراهم کرده و افراد می توانند با ضمن مراجعه به این مراکز و ارائه مدارک شناسایی معتبر نسبت به ترخیص […]

به گفته منابع آگاه  نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد همزمان با اعیاد شعبانیه تا روز نیمه شعبان امکانات و تسهیلات ویژه ای را برای ترخیص موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های سطح شهر فراهم کرده و افراد می توانند با ضمن مراجعه به این مراکز و ارائه مدارک شناسایی معتبر نسبت به ترخیص موتور سیکلت خود اقدام نمایند.