موفقیت دانشجویان آموزشکده سمیه در مسابقات کشوری
موفقیت دانشجویان آموزشکده سمیه در مسابقات کشوری

دو دانشجوی آموزشکده دخترانه فنی و حرفه ای سمیه در مسابقات علمی کشور توانستند مقام اول و سوم را در بین شرکت کنندگان به دست بیاورند. در این مسابقات زهرا سواد کوهی مقام اول رشته نقاشی و سکینه طغیانی نیز عنوان سوم رشته طراحی و دوخت را از آن خود کردند.

دو دانشجوی آموزشکده دخترانه فنی و حرفه ای سمیه در مسابقات علمی کشور توانستند مقام اول و سوم را در بین شرکت کنندگان به دست بیاورند.

در این مسابقات زهرا سواد کوهی مقام اول رشته نقاشی و سکینه طغیانی نیز عنوان سوم رشته طراحی و دوخت را از آن خود کردند.