موفقیت های دانشگاه آزاد خط قرمز صدا وسیماست/تحریم آمریکا به نجف آباد رسید
موفقیت های دانشگاه آزاد خط قرمز صدا وسیماست/تحریم آمریکا به نجف آباد رسید

اصفهان امروز: سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با انتقاد از عملکرد صدا وسیما مبنی بر عدم توجه به دانشگاه آزاد گفت: متاسفانه صداوسیما خیلی توجهی به پیشرفت های دانشگاه آزاد اسلامی ندارد وموفقیت های دانشگاه خط قرمز صدا وسیما است. وی درادامه با اشاره به برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی نانوتکنولوژی و […]

اصفهان امروز: سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با انتقاد از عملکرد صدا وسیما مبنی بر عدم توجه به دانشگاه آزاد گفت: متاسفانه صداوسیما خیلی توجهی به پیشرفت های دانشگاه آزاد اسلامی ندارد وموفقیت های دانشگاه خط قرمز صدا وسیما است. وی درادامه با اشاره به برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی نانوتکنولوژی و حضور میهمانان خارجی اظهار داشت: متاسفانه به خاطر مصوبه اخیر کنگره آمریکا برخی از میهمانان خارجی که برای شرکت در سمپوزیوم دعوت شده بودند نتوانستند حضور پیدا کنند که امیدواریم در آینده شاهد حضور بیشتر میهمانان خارجی باشیم.

اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار شد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در آیین آغاز به کار اولین سمپوزیوم بین المللی نانوتکنولوژی با اشاره به سی وچهارمین سالروزتاسیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در دوسال اخیربا سرعت خوبی در حال پیشرفت است به ویژه اینکه حوزه پژوهش این دانشگاه جان تازه ای گرفته و همه همکاران در سراسر کشور مشغول فعالیت های چشمگیری هستند.