موقوفه‌ای برای خرید گوشت
موقوفه‌ای برای خرید گوشت
گذشتگان ما وقف‌های اجتماعی متفاوتی داشته‌اند به طوری که حتی در استان اصفهان برای خرید گوشت پیرزن‌هایی که گوشت آن‌ها را گربه سرقت می‌کرد نیز موقوفه داشته‌ایم ولی در حال حاضر نیت‌های اجتماعی در وقف کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

موقوفه‌ای برای خرید گوشت

گذشتگان ما وقف‌های اجتماعی متفاوتی داشته‌اند به طوری که حتی در استان اصفهان برای خرید گوشت پیرزن‌هایی که گوشت آن‌ها را گربه سرقت می‌کرد نیز موقوفه داشته‌ایم ولی در حال حاضر نیت‌های اجتماعی در وقف کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

ایمنا: رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان با اشاره به ثبت حدود پانزده موقوفه در سال در این شهرستان بیان داشت: خیرین ما حتی از تامین خوراک پرندگان و سگ‌های ولگرد نیز غافل نبوده‌اند و برای این امور نیز موقوفه دایر کرده‌اند ولی در شرایط کنونی جای خالی چنین اقداماتی به خوبی احساس می‌شود.

حجت الاسلام روح الله بیدرام مثالی هم از موقوفه‌ای خاص در لبنان زد و اظهار داشت:  با استفاده از درآمد این موقوفه، دو نفر مامور می‌شوند که به بیمارستان‌های مختلف سرکشی کرده و ضمن عیادت از افراد بی کس و کار و بیماران صعب‌العلاج، به آن‌ها امید و نشاط بدهند.

بیدرام با تاکید بر اهمیت کار رسانه‌ای جهت تقویت فرهنگ صحیح وقف ادامه داد: مجموعه اوقاف دستگاهی فرهنگی و موثر با ظرافت‌های خاص مدیریتی است که با اعمال هر چه بیشتر شفافیت و انعکاس صحیح برکات موقوفات، می‌توان ضمن توسعه فرهنگ وقف، زمینه رفع بسیاری از معضلات اجتماعی را هم بر طرف کرد.

عضو و رییس سابق شورای اسلامی شاهین‌شهر در بخش پایانی سخنان خود با تقسیم موقوفات به دو دسته انتفاعی و منفعتی اضافه کرد: دسته انتفاعی به مواردی مانند وقف زمین جهت ساخت مسجد و مدرسه گفته می‌شود و منفعتی‌ها شامل موقوفاتی می‌گردد که درآمد حاصل از مدیریت آن‌ها برای امور خیر مشخصی هزینه می‌شود.

از مجموع نزدیک به پانصد موقوفه شهرستان نجف‌آباد، بیش از ۲۲۰ مورد به صورت ملک خاص بوده، دویست مسجد و حدود چهل مورد حسینیه هستند و بقیه را مجموعه‌هایی مانند مهدیه، فاطمیه، دارالقرآن و آرامستان تشکیل می‌دهند.

وقف

وقف

موقوفه‌ای برای خرید گوشت