موقوفه عبدالکریم صالحی در نجف آباد شامل یک باب منزل مسکونی و دو باب مغازه به وسعت 700 متر مربع، در سال 94 به ارزش سیصد میلیون تومان با نیت پیشگیری از اعتیاد و یا ترک معتادان وقف شده است.

موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد

موقوفه عبدالکریم صالحی در نجف آباد شامل یک باب منزل مسکونی و دو باب مغازه به وسعت ۷۰۰ متر مربع، در سال ۹۴ به ارزش سیصد میلیون تومان با نیت پیشگیری از اعتیاد و یا ترک معتادان وقف شده است.

خبرگزاری صدا و سیما: صادقی مدیر کل اوقاف استان گفت:در حال حاضر باید به موضوعاتی مثل بهداشت و درمان، زوج‌های جوان و کمک به دانش آموزان و دانشجویان نخبه توجه بیشتری شود.

وی گفت:‌نیاز جامعه به وقف‌های جدید شناسایی شده است تا کسانی که می‌خواهند وقف جدید انجام دهند با نیاز روز جامعه وقف کنند.

نجف آباد نیوز: شهرستان نجف آباد یکی از پایین ترین سرانه های فضای ورزشی  و فرسوده ترین مدارس استان را دارد ولی با این وجود، تعداد موقوفات مربوط به این بخش ها چندان زیاد نیست.

معتاد موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد            300x224

معتاد

موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد