موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد
موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد
موقوفه عبدالکریم صالحی در نجف آباد شامل یک باب منزل مسکونی و دو باب مغازه به وسعت 700 متر مربع، در سال 94 به ارزش سیصد میلیون تومان با نیت پیشگیری از اعتیاد و یا ترک معتادان وقف شده است.

موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد

موقوفه عبدالکریم صالحی در نجف آباد شامل یک باب منزل مسکونی و دو باب مغازه به وسعت ۷۰۰ متر مربع، در سال ۹۴ به ارزش سیصد میلیون تومان با نیت پیشگیری از اعتیاد و یا ترک معتادان وقف شده است.

خبرگزاری صدا و سیما: صادقی مدیر کل اوقاف استان گفت:در حال حاضر باید به موضوعاتی مثل بهداشت و درمان، زوج‌های جوان و کمک به دانش آموزان و دانشجویان نخبه توجه بیشتری شود.

وی گفت:‌نیاز جامعه به وقف‌های جدید شناسایی شده است تا کسانی که می‌خواهند وقف جدید انجام دهند با نیاز روز جامعه وقف کنند.

نجف آباد نیوز: شهرستان نجف آباد یکی از پایین ترین سرانه های فضای ورزشی  و فرسوده ترین مدارس استان را دارد ولی با این وجود، تعداد موقوفات مربوط به این بخش ها چندان زیاد نیست.

معتاد

معتاد

موقوفه ای برای معتادان در نجف آباد