مولودیه در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام علی آمد علی آمد امام عشق و دین آمد بده ساقی می باقی که یار مه جبین آمد بزن مطرب بزن مطرب سرودی فوق مسروری که روح عالم و آدم به وجد از این طنین آمد ولی آمد ولی آمد وصی احمد مرسل ز سوی خالق بی چون […]

مولودیه در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام

علی آمد علی آمد امام عشق و دین آمد بده ساقی می باقی که یار مه جبین آمد
بزن مطرب بزن مطرب سرودی فوق مسروری که روح عالم و آدم به وجد از این طنین آمد
ولی آمد ولی آمد وصی احمد مرسل ز سوی خالق بی چون امام المسلمین آمد
برون شد مریم از بیت المقدس وقت زائیدن ولی بر فاطمه بنت اسد دعوت چنین آمد
که وارد شو به بیت اللّه با عزّت به مهمانی (۱) که صاحب خانه این نوزاد و از عرش برین آمد
مشرّف از قدومش کعبه شد آن قبله عالم به یمن مولِد پاکش چنین فخر زمین آمد
جهان پر مشک و عنبر شد دماغ جان معطّر شد نسیم صبح میلادش چو عطر یاسمین آمد
می وحدت فراوان شد سلوک عشق آسان شد چو باب علم احمد نور قطب العارفین آمد (۲)
جهان غرق محبّت شد ز عشقش نور باران شد نهاد حبّ تولّد شد علی عشق آفرین آمد
علی اکسیر حبّش سیئات نفس را زائل به میزان خیرِ اعدائش گُنَه در یوم دین آمد (۳)
چو میلاد حقایق شد که روشن بر خلایق شد شروع از این دقایق شد شه ملک یقین آمد
نفاق و شرک ویران شد درخت کفر بی جان شد امیری کو بر آرد صد دمار از مشرکین آمد
زمان بدسرشتیها شب تاریک زشتیها برفتند آن پلشتیها که یار نازنین آمد
سرود و رمز جاء الحق سماع اندر ملائک شد که باطل محو و زاهق شد امام المتّقین آمد (۴)
وجودش ممکن امّا وصف اولا ممکن از این رو که درکش برتر از وصف و علی نامش از این آمد
چو اقضاکم علی، فرمود خاتم بهر تأییدش به کرسِی قضاوت در عمل او بهترین آمد
ز انفاقش ببین اعدا عَدُوّ او چه می گوید چنین مدحی از او از قول اوّل غاصبین آمد
علی گر مالک بیتی طلا بیتی ز که باشد طلا اوّل ببخشد کهْ به بخشش بعد از این آمد (۵)
عبادت را بیان از قول زین العابدین جویم که فرمود او علی جدّم امام العابدین آمد
به گیتی ازهد او باشد خدا را اعبد او باشد به میدان اشجع او باشد به کفر اندر کمین آمد
شه ملک ولایت او امیر هر هدایت او که تاج انّما بر سر امیرالمؤمنین آمد (۶)
خلیل از ساقی کوثر گرفت این جام نوشین را که مست باده حیدر چو صد خلدبرین آمد

عبد الحسین پیماندوست

(۱) – اشاره به تولّد حضرت علی علیه السلام در خانه خدا.
(۲) – اشاره به فرمایش رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «اَنَا مدینهُ العلم و علی بابها».
(۳) – قال رسول اللّه : «حبّ علی بن ابی طالب حسنه لایضرّ معها سیئهٌ و بغض علی بن ابی طالب سیئه لاتنفعها حسنه».
(۴) – ندای جبرئیل بین زمین و آسمان هنگام تولّد حضرت علی: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقاً».
(۵) – اشاره به قول معاویه درباره انفاق آقا امیرالمؤمنین. منتهی الآمال باب فضائل حضرت علی علیه السلام .
(۶) – اشاره به آیه ۳۳ سوره احزاب.