موکب نجف آباد در کربلا+تصاویر
موکب نجف آباد در کربلا+تصاویر
موکب شهرستان نجف آباد دومین سال است که در شهر کربلا میزان زائران امام حسین در ایام اربعین است. سال گذشته بیش از ۱۰هزار زائر را در این موکب اسکان داده شدند و علاوه بر طبخ ۲۰ هزار غذا، حدود 60 هزار نان تازه نیز پخت و توزیع شد. موکب با نام «نجف اشرف» و به یاد شهید محسن حججی دایر شده است.

موکب نجف آباد در کربلا+تصاویر

موکب شهرستان نجف آباد دومین سال است که در شهر کربلا میزان زائران امام حسین در ایام اربعین است. سال گذشته بیش از ۱۰هزار زائر را در این موکب اسکان داده شدند و علاوه بر طبخ ۲۰ هزار غذا، حدود ۶۰ هزار نان تازه نیز پخت و توزیع شد. موکب با نام «نجف اشرف» و به یاد شهید محسن حججی دایر شده است.

موکب نجف آباد در کربلا

موکب نجف آباد در کربلا

پذیرایی از ۱۰هزار زائر در موکب نجف آباد

موکب نجف آباد در کربلا+تصاویر