واحد مرکزی خبر: رقابت های انتخابی تیم ملی اسکیت کشور در دو بخش پسران و دختران، روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه به میزبانی نجف آباد برگزار خواهد شد.

میزبانی از انتخابی تیم ملی اسکیت در نجف آباد

واحد مرکزی خبر: رقابت های انتخابی تیم ملی اسکیت کشور در دو بخش پسران و دختران، روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه به میزبانی نجف آباد برگزار خواهد شد.

از ۲۰۰ ورزشکار حاضر در این رقابت ها، ۳۰ نفر در پنج رده سنی به اردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۱۸ هلند انتخاب خواهند شد.

شهر نجف آباد به تنهایی بیشترین ورزشکار را در ترکیب تیم ملی اسکیت کشور دارد و قطب این رشته در سطح ایران محسوب می شود.

اسکیت میزبانی از انتخابی تیم ملی اسکیت در نجف آباد میزبانی از انتخابی تیم ملی اسکیت در نجف آباد            300x200

اسکیت

میزبانی از انتخابی تیم ملی اسکیت در نجف آباد