میزبانی نجف آباد از رقابت های ملی شطرنج+فیلم
میزبانی نجف آباد از رقابت های ملی شطرنج+فیلم
صدا و سیما: هدایت الهی سالاری مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این مسابقات ۱۷۰ شرکت کننده در قالب ۲۱ تیم از استان‌های کشور به مدت سه روز در ۹ دوره به روش سوئیسی باهم به رقابت می‌پردازند.

میزبانی نجف آباد از رقابت های ملی شطرنج+فیلم

صدا و سیما: هدایت الهی سالاری مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این مسابقات ۱۷۰ شرکت کننده در قالب ۲۱ تیم از استان‌های کشور به مدت سه روز در ۹ دوره به روش سوئیسی باهم به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: نفرات برتر این مسابقات درجه بین المللی خود را ارتقاء خواهند داد.

شطرنج

شطرنج

 

میزبانی نجف آباد از رقابت های ملی شطرنج+فیلم