26 گروه دانش آموزی امداد هلال احمر از شهرستان های استان اصفهان در مسابقات استانی دادرس در نجف آباد شرکت کردند. آزمون کتبی ، اسکان اضطراری ، حمل گروهی ،اطفاء حرق ، احیای قلبی ریوی ، آتل بندی و پناهگیری از بخش های این مسابقات امدادی بود.

میزبانی نجف آباد از مسابقات دادرس

۲۶ گروه دانش آموزی امداد هلال احمر از شهرستان های استان اصفهان در مسابقات استانی دادرس در نجف آباد شرکت کردند. آزمون کتبی ، اسکان اضطراری ، حمل گروهی ،اطفاء حرق ، احیای قلبی ریوی ، آتل بندی و پناهگیری از بخش های این مسابقات امدادی بود.

صدا و سیما: حیدرعلی خان بازی معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: هرکدام این گروه ها شامل ۱۴ عضو دختر و پسر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: گروه های برگزیده دانش آموزان دختر و پسر شهریور امسال به مسابقات کشوری در بندر انزلی اعزام خواهند شد.

مسابقات دادرس در نجف آباد میزبانی نجف آباد از مسابقات دادرس میزبانی نجف آباد از مسابقات دادرس                        6 300x199

مسابقات دادرس در نجف آباد

میزبانی نجف آباد از مسابقات دادرس