[box type=”shadow” ]شورای‌عالی معماری و شهرسازی در جلسه خود (۱۹ بهمن ماه) بازنگری در آیین نامه طراحی راه‌های بین‌شهری را پس از ۲۱ سال از تصویب اولیه و افزایش سقف جمعیتی نجف آباد ۱۴۰۰ به ۴ میلیون نفر را به تصویب رساند. [/box] به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی معماری و […]

[box type=”shadow” ]شورای‌عالی معماری و شهرسازی در جلسه خود (۱۹ بهمن ماه) بازنگری در آیین نامه طراحی راه‌های بین‌شهری را پس از ۲۱ سال از تصویب اولیه و افزایش سقف جمعیتی نجف آباد ۱۴۰۰ به ۴ میلیون نفر را به تصویب رساند. [/box]

۴ میلیون نفر سقف جمعیتی نجف آبادِ ۱۴۰۰ ۴ میلیون نفر سقف جمعیتی نجف آبادِ ۱۴۰۰ 968

دکتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی به دبیری پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، در جلسه اخیر خود ( ۱۹ بهمن‌ماه) و با حضور اعضا و مقامات محلی مربوطه تشکیل شد پس از بحث و بررسی‌های فراوان تصمیم گرفته شد:

شهر نجف آباد دارای ویژگی‌های تاریخی- فرهنگی، مذهبی و دومین شهر مجموعه شهری اصفهان است. طبق پیش‌بینی‌های طرح این شهر در سال ۱۴۰۰، فراتر از مقیاس خود (فراتر از جمعیت ۲۶۴ هزارنفر) توانایی پاسخگویی به خدمات ۴ میلیون نفر را خواهد داشت، بطوریکه در بخش خدمات از ۴۶.۵ به ۵۶.۷ درصد خواهد رسید.

کلیات طرح جامع شهر نجف آباد تصویب و پس از بررسی نهایی کمیته فنی قابل ابلاغ خواهد بود.