ایرنا: رییس اداره تعاون روستایی نجف آباد از پیش بینی توزیع 370 تن سیب و پرتقال ویژه شب عید در سطح شهرستان نجف آباد خبر داده است. سال گذشته ۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در ایام نوروز در نجف آباد توزیع شده بود.

توزیع ۳۷۰ تن میوه عید در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره تعاون روستایی نجف آباد از پیش بینی توزیع ۳۷۰ تن میوه عید شامل سیب و پرتقال ویژه نوروز در سطح شهرستان نجف آباد خبر داده است. سال گذشته ۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در ایام نوروز در نجف آباد توزیع شده بود.

مجتبی محمودیان افزود : توزیع این میزان میوه به منظور ایجاد تعادل در بازار صورت خواهد گرفت و این کار بدون هیچ گونه محدودیتی تا زمان وجود تقاضا، ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهرستان بیان کرد: توزیع میوه طرح تنظیم بازار نوروزی در این شهر با تصویب کمیته راهبردی تنظیم بازار استان، از ۲۶ اسفند ماه با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار آغاز شده و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: برای رفاه حال شهروندان و مسافران و گردشگران نوروزی افزون بر توزیع میوه در ۱۷نقطه شهر و اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک مرکز اولیه ثابت واقع در بلوارخرمشهر روبروی قرارگاه نیروی انتظامی هر روز کار توزیع و فروش میوه را انجام خواهد داد.
به گفته رئیس اداره تعاون روستایی نجف آباد، نوروز سال گذشته افزون بر۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در قالب طرح تنظیم بازار در این شهرستان توزیع شد.
به گزارش ایرنا شهرستان نجف آباد ۹ شرکت تعاونی روستایی، ۱۱ شرکت تعاونی کشاورزی، چهار شرکت تعاونی تولیدی و یک اتحادیه تعاون روستایی با ۳۰ هزار نفر عضو زیر پوشش اداره تعاون روستایی شهرستان نجف آباد فعالیت می کنند.

میوه شب عید توزیع 370 تن میوه عید در نجف آباد توزیع 370 تن میوه عید در نجف آباد        300x233

میوه عید، توزیع میوه