بیش از دو ونیم تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل انواع نوشیدنی و تنقلاتی از جمله چیپس و پفک و بیسکوئیت در سایت دفن زباله نجف آباد مدفون شد.

نابودی دو و نیم تن غذای فاسد در نجف آباد

بیش از دو ونیم تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل انواع نوشیدنی و تنقلاتی از جمله چیپس و پفک و بیسکوئیت در سایت دفن زباله نجف آباد مدفون شد.

صدا و سیما: علیرضا غیور مدیر شبکه بهداشت و درمان نجف آباد گفت:گروه مهندسی بهداشت محیط  شهرستان، این مقدار مواد غذایی را در یک ماه گذشته در بازرسی از مراکز عرضه و فروش مواد غذایی کشف و جمع آوری کرده بود.

مواد غذایی فاسد نابودی دو و نیم تن غذای فاسد در نجف آباد نابودی دو و نیم تن غذای فاسد در نجف آباد               1 300x187

مواد غذایی فاسد

نابودی دو و نیم تن غذای فاسد در نجف آباد