پایگاه خبری شبکه بهداشت:پنج شنبه ۱۴مرداد بیش از یک و نیم تن انواع مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، فاسد یا تاریخ گذشته که در طول یک ماه گذشته توسط کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در بازدیدهای مستمر، ضربت یا مشترک توقیف شده بود امحاء گردید. در پی گزارشات مردمی، یک کارگاه غیر مجاز خانگی […]

پایگاه خبری شبکه بهداشت:پنج شنبه ۱۴مرداد بیش از یک و نیم تن انواع مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، فاسد یا تاریخ گذشته که در طول یک ماه گذشته توسط کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در بازدیدهای مستمر، ضربت یا مشترک توقیف شده بود امحاء گردید.

در پی گزارشات مردمی، یک کارگاه غیر مجاز خانگی تولید کننده کشک خشک در شرایط کاملا غیر بهداشتی  کشف و کشکهای غیر قابل مصرف تولید شده  نیز توقیف شد.