زمانی می‌گفتند ما دچار بحران آب شده‌ایم درحالی‌که به‌ شخصه اعتقاد دارم بحران آب متعلق به سال‌ها قبل است. در واقع، ما در فاجعه آب به سر می‌بریم.

نابودی یک سوم درختان نجف آباد/ بانک، حیثیت کشاورز را می برد

زمانی می‌گفتند ما دچار بحران آب شده‌ایم درحالی‌که به‌ شخصه اعتقاد دارم بحران آب متعلق به سال‌ها قبل است. در واقع، ما در فاجعه آب به سر می‌بریم.

ایلنا: مهران صادقی نماینده شورای اسلامی شهرستان نجف‌آباد در شورای استان اصفهان گفت:خشکسالی موجب شده باغ‌های میوه غرب حوضه آبریز زاینده‌رود که حاصل زحمات ۳۰-۴۰ ساله هر نسل کشاورزان حقآبه‌دار از زاینده‌رود است، دچار بحران و نابودی شوند.

*خوشبختانه در ماه گذشته، ۳۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده که بخش عمده‌ای از باغ‌ها مشروب شده و از خشکیدن کامل نجات یافتند. با این حال، این میزان آبرسانی کفایت شرایط موجود را نمی‌کند.

*اگر فاجعه کنونی آب مدیریت نشود، سال آینده دچار جنگ آب خواهیم شد. بنابراین برای یک‌چنین مساله‌ای باید در سطح کلان، فکر شود. وضعیت باغداران نجف‌آباد هم جدا از نقاط دیگر نیست.

*این شهر به لحاظ وسعت، جمعیت و اهمیت موقعیتی، سومین شهرستان بزرگ و ویژه استان بعد از اصفهان و کاشان است. با این وجود، اعتباراتی که برای نجف‌‌‌آباد (برای مثال در حوزه خشکسالی) تخصیص داده می‌شود به‌اندازه هشتمین شهر اصفهان نیز نیست.

مرتضی حیدری نماینده حقآبه‌داران شهرستان نجف‌آباد می گوید: تمام درختان باغ‌ها دچار خسارت شده‌اند اما تقریبا یک‌سوم آنها به کلی خشک شده‌ و دیگر قابل احیا‌ء نیستند.

*نجف آباد، سه هزار هکتار باغ دارد. درختان با ۶۰-۷۰ سال سن در حال نابودی هستند. باغداران هم به‌شدت سرگردان و بلاتکلیف هستند. نه کاری دارند و نه پولی. فقر و محرومیت به جایی رسیده که آنهایی که به‌تازگی ازدواج کرده، و فرزند خردسال دارند از ازدواج‌شان پشیمان شده‌اند.

*متاسفانه در شرایط کنونی، این بانک در بسیاری اوقات، حیثیت کشاورزان را می‌برد. گرچه می‌گویند وام‌هایی که داده می‌شود بدون بهره هستند اما در عمل، بانک، وام و بهره‌اش را بی‌توجه به شرایط بغرنج باغداران، تمام و کمال دریافت می‌کند.

کشاورزی

کشاورزی

نابودی یک سوم درختان نجف آباد/ بانک، حیثیت کشاورز را می برد