تا پایان بهمن ماه سال جاری کارشناسان نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی نجف آباد طی ۲۲۰۰ بازدید، نزدیک به ۱۵ تن فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف و فاسد را جمع آ‌وری و امحاء کرده اند.

نابودی ۱۵ تن فرآورده دامی فاسد در نجف آباد

تا پایان بهمن ماه سال جاری کارشناسان نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی نجف آباد طی ۲۲۰۰ بازدید، نزدیک به ۱۵ تن فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف و فاسد را جمع آ‌وری و امحاء کرده اند.

پایگاه خبری دامپزشکی استان: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در همین خصوص ۲۰ پرونده نیز تشکیل و تحویل مراجع قضایی شده است. طی ایام نوروز نیز ۲اکیپ ثابت و پنج اکیپ سیار از کارشناسان این شبکه به صورت دو شیفت صبح و عصر از ۱۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۹۷ نظارت ویژه ای بر چرخه تولید و توزیع فرآورده های خام دامی سطح شهرستان خواهند داشت.

محمد مهدی حسن پور ضمن دعوت از شهروندان برای تهیه نیازهای خود در این زمینه از مراکر معتبر و مجاز اضافه کرد: هر گونه تخلف  را با سامانه پاسخگویی و اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی با شماره ۱۵۱۲ یا شماره تلفن ۰۳۱۴۲۷۲۶۵۷۰شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در میان بگذارید.

رییس دامپزشکی نجف آباد

رییس دامپزشکی نجف آباد

نابودی ۱۵ تن فرآورده دامی فاسد در نجف آباد