ایسنا: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس گفت: نباید ۴۰ درصد بودجه به فروش نفت اختصاص پیدا کند و تنها ۵ درصد بودجه کل کشور باید به فروش نفت اختصاص پیدا کند.

ناسازگاری بودجه ۱۴۰۰ با واقعیات

ایسنا: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس گفت: نباید ۴۰ درصد بودجه به فروش نفت اختصاص پیدا کند و تنها ۵ درصد بودجه کل کشور باید به فروش نفت اختصاص پیدا کند.

ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: معتقدم کلیات لایحه بودجه با واقعیات سازگار نیست و فروش ۲ میلیون بشکه نفت در روز دور از واقعیت به نظر می‌رسد. وقتی فعلاً فروش نفت بسیار کم است نباید چنین ارقامی را اعلام کنیم تا در آینده دچار کسری بودجه و ایجاد تورم نشویم.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر درآمد داشته باشیم می‌توانیم روی بحث معیشت حساب کنیم به این معنا که درآمدها را ابتدا واقعی کنیم و سپس به بحث معیشت، عمران و سازندگی کشور بپردازیم.

ابوالفضل ابوترابی ناسازگاری بودجه ۱۴۰۰ با واقعیات ناسازگاری بودجه ۱۴۰۰ با واقعیات                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

ناسازگاری بودجه ۱۴۰۰ با واقعیات