(ارسال نظر توسط فاطمه) چند وقت پیش که برای زایمان خواهرم به یکی از بیمارستان های نجف آباد مراجعه کردیم، پزشک با وجود اظهار نظر ماماها در خصوص لزوم زایمان به روش سزارین، باز هم به دلایلی که فقط خودش از آن اطلاع داشت، اصرار کرد که مراجعه کننده باید طبیعی زایمان کند. نتیجه هم […]

(ارسال نظر توسط فاطمه) چند وقت پیش که برای زایمان خواهرم به یکی از بیمارستان های نجف آباد مراجعه کردیم، پزشک با وجود اظهار نظر ماماها در خصوص لزوم زایمان به روش سزارین، باز هم به دلایلی که فقط خودش از آن اطلاع داشت، اصرار کرد که مراجعه کننده باید طبیعی زایمان کند.
نتیجه هم این شد که خواهر بد بخت من باید تا چندین سال فکر بچه دار شدن و بسیاری دیگر از امور خود را کنار بگذارد. تازه بچه هم این وسط خیلی اذیت شد و چند وقتی را در دستگاه نگه داری شد!
آخه مگه زوره! مگه باید به هر قیمتی آمار زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سلامت را بالا برد؟ چرا برخی پزشکان با جان و آینده مردم بازی می کنند و کسی هم نیست که به شکایت و داد ما رسیدگی کنه؟