غلات نیوز: اکبر مهدیه نانوای نجف آبادی گفت: طبق قانون سامانه فروش آرد سایر مصارف، صرفاً موظف به خرید آرد از کارخانه‌های استان اصفهان هستیم. این در حالی است که استان اصفهان با وجود 30 کارخانه آردسازی، متأسفانه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

نامشخص بودن قیمت نان کنجدی در نجف آباد

غلات نیوز: اکبر مهدیه نانوای نجف آبادی گفت: طبق قانون سامانه فروش آرد سایر مصارف، صرفاً موظف به خرید آرد از کارخانه‌های استان اصفهان هستیم. این در حالی است که استان اصفهان با وجود ۳۰ کارخانه آردسازی، متأسفانه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.
مهدیه ادامه داد: در حالی که طبق مصوبه دولت نانوایان آزادپز مجاز هستند از کارخانه‌های سراسر کشور آردشان را تأمین نمایند، متأسفانه مسئولین عنوان نیمه‌یارانه‌ای را به ما لقب می‌دهند.
مهدیه افزود: به دلیل کیفیت پایین آرد کارخانه‌های ثبت شده در سامانه فروش آرد سایر مصارف نزدیک به یک ماه است که آردمان را از بازار آزاد خریداری می‌کنیم.
این نانوای نجف‌ آباد اظهار کرد: از سوی دیگر مشکل ما در عرضه نان کنجدی است. با توجه به اینکه یک نرخ مشخص برای نان کنجدی در شهرستان نجف‌آباد تصویب و اعلام نشده، نانوایان این نوع نان را با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کنند و از این بابت مورد اعتراض مسئولین شهرستان هم هستیم. متأسفانه نه نرخی را برای نان کنجدی مصوب می‌کنند و نه اینکه اجازه می‌دهند نان کنجدی را با قیمت دلخواه بفروشیم. متأسفانه هیچ‌یک از مسئولین نجف‌ آباد زیر بار تعیین قیمت نان کنجدی نمی‌روند.

نانوایی نامشخص نامشخص بودن قیمت نان کنجدی در نجف آباد                300x200

نانوایی

نجف آباد نیوز