پایگاه خبری اداره ورزش و جوانان: در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال با ولیچر قهرمانی استان اصفهان که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، تیم اعزامی نجف آباد نایب قهرمان شد.

نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر

پایگاه خبری اداره ورزش و جوانان: در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال با ولیچر قهرمانی استان اصفهان که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، تیم اعزامی نجف آباد نایب قهرمان شد.

در این تیم که مربی گری آن را محسن غلامی بر عهده داشت، قاسم خلیلی، حمید مهدیه، مجید درخشنده، مظاهر رحیمی، محسن میرعباسی، محمدرضا بارفروش، محمدجواد موذنی، مهدی خان محمدی و رضا اسد زاده حضور داشتند.

بسکتبال با ویلچر نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر                300x208

بسکتبال با ویلچر

نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر