طوری رای دهید که دیگر چنین صوت و تصویرهایی از مجلس شورای اسلامی ایران شنیده و دیده نشود.

نباید چنین مجلسی تکرار شود+فیلم

طوری رای دهید که دیگر چنین صوت و تصویرهایی از مجلس شورای اسلامی ایران شنیده و دیده نشود.

منبع: پایگاه خبری مشرق

انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید چنین مجلسی تکرار شود+فیلم نباید چنین مجلسی تکرار شود+فیلم p1 300x225

انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

نباید چنین مجلسی تکرار شود+فیلم