نتیجه انتخابات شورای شهر دوره ششم کهریزسنگ
نتیجه انتخابات شورای شهر دوره ششم کهریزسنگ
طبق اعلام فرمانداری شهرستان نجف‌آباد، نتیجه شمارش آراء کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزسنگ که ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، به شرح زیر است:

نتیجه انتخابات شورای شهر دوره ششم کهریزسنگ

طبق اعلام فرمانداری شهرستان نجف‌آباد، نتیجه شمارش آراء کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزسنگ که ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، به شرح زیر است:

۱- مصطفی شمسی کهریزسنگی؛ ۱۴۰۸ رای

۲- محمد براتی کهریزسنگی؛ ۱۲۹۵ رای

۳- فاطمه قاسمی کهریزسنگی؛ ۱۱۸۱ رای

۴- اسماعیل امینی کهریزسنگی؛ ۱۰۷۳ رای

۵- الهه امینی کهریزسنگی؛ ۱۰۳۷ رای

۶- محمد قاسمی کهریزسنگی؛ ۹۸۳ رای

۷- حجت قاسمی کهریزسنگی؛ ۸۶۰ رای

۸- حسین موسوی؛ ۱۸۰ رای

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

نتیجه انتخابات شورای شهر دوره ششم کهریزسنگ