نجف‌آباد، آلوده‌ترین شهرستان استان
نجف‌آباد، آلوده‌ترین شهرستان استان

خبرگزاری فارس:شاخص آلودگی هوا طی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در شهرستان‌های خمینی‌شهر ۸۰، شاهین‌شهر ۷۰، مبارکه ۷۸ و نجف‌آباد ۸۶ هستند. شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی […]

خبرگزاری فارس:شاخص آلودگی هوا طی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در شهرستان‌های خمینی‌شهر ۸۰، شاهین‌شهر ۷۰، مبارکه ۷۸ و نجف‌آباد ۸۶ هستند.

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.