در اردوی تیم ملی اسکیت ایران که با حضور 230 ورزشکار آقای و خانم از پنج استان کشور به میزبانی نجف آباد در اواسط اردیبهشت۹۷ برگزار شد، ترانه احمدی و رضا لسانی از این شهرستان موفق به شکستن رکورد جهان شدند.

نجف آباد؛ قطب اسکیت ایران+فیلم

در اردوی تیم ملی اسکیت ایران که با حضور ۲۳۰ ورزشکار آقای و خانم از پنج استان کشور به میزبانی نجف آباد در اواسط اردیبهشت۹۷ برگزار شد، ترانه احمدی و رضا لسانی از این شهرستان موفق به شکستن رکورد جهان شدند.

تیم ملی اسپید اسلالوم ایران برای رقابت های جهانی هلند در تیرماه آماده می شود.

در این اردو ورزشکاران منتخب استان های اصفهان،همدان،مازندران،خراسان رضوی وجنوبی در پنج رده سنی رقابت می کنند.

آرش رستمیان رییس هیات اسکیت استان اصفهان گفت: دربخش دختران،ترانه احمدی اسکیت‌باز نجف آبادی و دارنده تنها مدال طلای مسابقات جهانی رولر گیمز نانجینگ چین با ثبت زمان ۴ ثانیه و ۴۸۸ هزارم ثانیه در رده سنی کمتر از ۱۶ سال موفق به شکستن رکورد دنیا شد. کورد قبلی جهان ۴ثانیه و ۶۲۰هزارم ثانیه بود.
وی افزود:در بخش پسران هم رضا لسانی دیگر قهرمان تیم میزبانی با ثبت رکورد ۴ ثانیه و ۱۱۲هزارم ثانیه توانست رکورد دنیا که با زمان ۴ثانیه و ۱۲۱ هزارم ثانیه در اختیار پدرام رنجبر وکیلی ورزشکار ایرانی مقیم اتریش بود را جابجا کند.

اسکیت  نجف آباد؛ قطب اسکیت ایران+فیلم نجف آباد؛ قطب اسکیت ایران+فیلم            1 300x294

اسکیت

نجف آباد؛ قطب اسکیت ایران+فیلم