نجف آباد؛ مقصدی برای چوب های قاچاق
نجف آباد؛ مقصدی برای چوب های قاچاق
شبستان: فرمانده یگان حفاظت مرکزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: چوب بلوط هایی که از استان های زاگرسی به سمت اصفهان قاچاق می شوند، در کوره های رغال سوزی شهرستان‌های خمینی شهر، نجف آباد، فلاورجان و اصفهان تبدیل به زغال می شود.

نجف آباد؛ مقصدی برای چوب های قاچاق

شبستان: فرمانده یگان حفاظت مرکزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: چوب بلوط هایی که از استان های زاگرسی به سمت اصفهان قاچاق می شوند، در کوره های رغال سوزی شهرستان‌های خمینی شهر، نجف آباد، فلاورجان و اصفهان تبدیل به زغال می شود.

سرهنگ علیرضا طاهری گفت:در یک سال گذشته، بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ تن کشفیات قاچاق چوب  و بالغ بر ۸۰ تن کشفیات زغال بلوط داشته ایم. استان اصفهان در این موضوع وضعیت خوبی پیدا کرده و قاچاق به مرور کاهش پیدا کرده است.

درخت بلوط، سالیانه فقط نزدیک به یک سانتی متر رشد می کند و قطع گسترده آن، آسیب های جدی به طبیعت و محیط زیست وارد کرده است.

نجف آباد نیوز: تا وقتی مشتریان پر و پا قرصی برای زغال بلوط، به ویژه برای مصرف در قلیان، وجود داشته باشد، مقابله با قاچاق چوب کاری بسیار سخت و کم بازده خواهد بود.

قاچاق چوب

قاچاق چوب

نجف آباد؛ مقصدی برای چوب های قاچاق