صدا و سیما: رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان نجف آباد گفت: 5 زورخانه در شهرستان نجف آباد با حضور بیش از دویست ورزشکار در سطح شهرستان فعال هستند .

نجف آباد بیش از دویست ورزشکارزورخانه ای دارد

صدا و سیما: رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان نجف آباد گفت: ۵ زورخانه در شهرستان نجف آباد با حضور بیش از دویست ورزشکار در سطح شهرستان فعال هستند .
حسن مهرابی افزود: ساخت یک زورخانه هفت سال پیش در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی نجف آباد آغاز شد که به دلیل نبود بودجههنوز این زورخانه ساخته نشده است .
ورزش پهلوانی نجف آباد نجف آباد بیش از دویست ورزشکار زورخانه ای دارد + فیلم             4 300x225

ورزش پهلوانی

ورزش زورخانه ای نجف آباد نجف آباد بیش از دویست ورزشکار زورخانه ای دارد + فیلم             2 300x225

ورزش زورخانه ای

ورزش نجف آباد نجف آباد بیش از دویست ورزشکار زورخانه ای دارد + فیلم             1 300x225

ورزش پهلوانی