صدا و سیما: رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان نجف آباد گفت: 5 زورخانه در شهرستان نجف آباد با حضور بیش از دویست ورزشکار در سطح شهرستان فعال هستند .

نجف آباد بیش از دویست ورزشکارزورخانه ای دارد

صدا و سیما: رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان نجف آباد گفت: ۵ زورخانه در شهرستان نجف آباد با حضور بیش از دویست ورزشکار در سطح شهرستان فعال هستند .
حسن مهرابی افزود: ساخت یک زورخانه هفت سال پیش در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی نجف آباد آغاز شد که به دلیل نبود بودجههنوز این زورخانه ساخته نشده است .
ورزش پهلوانی

ورزش پهلوانی

ورزش زورخانه ای

ورزش زورخانه ای

ورزش

ورزش پهلوانی