اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اقتصادی درآستانه سال نو و عید نوروز ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو در استان اصفهان نخستین تولید کننده گل شب بو درکشور تولید و روانه بازار شد. گل شبو ۴۵ هکتار از ۱۱۹ هکتار گلهای نشائی – فصلی این استان را به خوداختصاص داده است. مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی […]

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اقتصادی

درآستانه سال نو و عید نوروز ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو در استان اصفهان نخستین تولید کننده گل شب بو درکشور تولید و روانه بازار شد.
گل شبو ۴۵ هکتار از ۱۱۹ هکتار گلهای نشائی – فصلی این استان را به خوداختصاص داده است.
مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی اصفها ن امروزگفت: گل شب بو به عنوان عمده ترین تولید گلهای نشائی– فصلی در این استان شناخته می شودکه عمده تولید آن در شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد و فلاورجان است.
آقای رئیس زاده افزود: گل شب بو دراین استان ۵ درصد بیشتر از پارسال تولید شده است.
استان اصفهان حدود ۴۰ درصد از گل شب بو کشور را تامین می کند.