در رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۱۸ واحدهای علوم تحقیقات، تهران مرکزی و نجف‌آباد رتبه A را اخذ کرده‌اند که در شاخص‌های بررسی شده، واحد نجف‌آباد در شاخص پژوهشی، نرخ ارجاعات بالاتری نسبت به سایر واحدها کسب کرده است.

نجف آباد در بین سه دانشگاه برتر کشور

در رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۱۸ واحدهای علوم تحقیقات، تهران مرکزی و نجف‌آباد رتبه A را اخذ کرده‌اند که در شاخص‌های بررسی شده، واحد نجف‌آباد در شاخص پژوهشی، نرخ ارجاعات بالاتری نسبت به سایر واحدها کسب کرده است.

ایسکا نیوز: براساس رتبه‌بندی u-Multirank سال ۲۰۱۸ که در بین ۱۶۰۰ دانشگاه از ۹۵ کشور دنیا انجام گرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد موفق به کسب رتبه A در بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور شد.

در این رتبه‌بندی  فعالیت‌های یک‌هزار و ۶۰۰ دانشگاه از ۹۵ کشورجهان مقایسه شده که ۲۱ دانشگاه از ایران نیز در این رتبه‌بندی شرکت کرده‌اند.

در این رتبه‌بندی که رویکرد جدید و چندوجهی نسبت به رتبه‌بندی‌های دیگر دارد، ۲۱دانشگاه از ایران شرکت داشتند و به دانشگاه‌ها رتبه A به معنای خیلی خوب و E به عنوان ضعیف داده می شود.

شاخص‌های این ارزیابی به پنج دسته  آموزشی، پژوهشی، انتقال دانش، روابط بین‌الملل و میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان تقسیم‌بندی می‌شود.

دانشگاه آزاد نجف آباد نجف آباد در بین سه دانشگاه برتر کشور نجف آباد در بین سه دانشگاه برتر کشور                     300x234

دانشگاه آزاد نجف آباد

نجف آباد در بین سه دانشگاه برتر کشور