شهرستان نجف آباد در روز نیکوکاری سال جاری پس از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و شهر رضا عنوان چهارمین شهرستان برتر استان را به خود اختصاص داد. اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی: مردم استان اصفهان در جشن نیکوکاری امسال حدود ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نیازمندان این استان کمک کردند. مدیر […]

شهرستان نجف آباد در روز نیکوکاری سال جاری پس از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و شهر رضا عنوان چهارمین شهرستان برتر استان را به خود اختصاص داد.

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی: مردم استان اصفهان در جشن نیکوکاری امسال حدود ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نیازمندان این استان کمک کردند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان امروز گفت: نیکوکاران این استان در جشن نیکوکاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از پارسال به نیازمندان کمک کردند.
آقای مجلس آرا افزود: این کمک ها از ۳ هزار و ۶۹۷ پایگاه ثابت و سیار مستقر درشهرستانهای این استان جمع آوری شد که سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال این کمک ها تعهدات سازمانها ،نهادها و موسسات و یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال آن نقدی و ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال آن غیرنقدی بود.
وی گفت: کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند و افراد زیرپوشش کمیته امداد هزینه می شود.