تیم های رباتیک نجف آباد  در مسابقات بین المللی کارون کاپ اهواز، یک عنوان قهرمانی و یک مقام سوم به دست آوردند.

نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر

تیم های رباتیک نجف آباد در مسابقات بین المللی کارون کاپ اهواز، یک عنوان قهرمانی و یک مقام سوم به دست آوردند.

تیم شهید حججی با ترکیب رسول غلامی، نوید فنایی، امیرحسین پاینده، مجید صالحی، محمد حبیب الهی، امین توبیها و نوید محمدی در لیگ زیر دریایی ROV به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

طی این دوره تیم Angel ocean نیز در  زیردریایی RC  با حضور امین توبیها، امیر حسین غیور، امیرحسین پاینده، مصطفی ملکی، مهدی روشناییان و محمد یزدانی در سکوی سوم ایستاد.

سرپرستی هر دو تیم  را رسول معزی بر عهده داشته است.

لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    5 300x225

لیگ زیردریایی رباتیک

نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر

 

لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    8 768x1024
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    7 1024x768
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    6 1024x768
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    5 1024x767
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    4 1024x577
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    3 1024x768
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر    Angel ocean 1024x767
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    1 1024x768
لیگ زیردریایی رباتیک
لیگ زیردریایی رباتیک نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر نجف آباد قهرمان لیگ زیردریایی شد+تصاویر                    2 1024x768
لیگ زیردریایی رباتیک