نجف آباد قهرمان مسابقات وزنه برداری جوانان
نجف آباد قهرمان مسابقات وزنه برداری جوانان

نجف آباد قهرمان مسابقات وزنه برداری جوانان استان شد.در این رقابت ها که با حضور پولادمردان ۷ شهرستان، به میزبانی نجف آباد برگزار شد، تیم میزبان بر سکوی نخست ایستاد و تیم های فلاورجان و اصفهان دوم و سوم شدند.

نجف آباد قهرمان مسابقات وزنه برداری جوانان استان شد.در این رقابت ها که با حضور پولادمردان ۷ شهرستان، به میزبانی نجف آباد برگزار شد، تیم میزبان بر سکوی نخست ایستاد و تیم های فلاورجان و اصفهان دوم و سوم شدند.