به گزارش واحد مرکزی خبر در اصفهان از مجموع ۵ هزار تن گوشت تولیدی بوقلمون در این استان شهرستان های نجف آباد، سمیرم، شهر رضا و فریدن بیشترین آمار تولید این محصول تولیدی را به خود اختصاص داده اند. مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان امروز گفت: ۴۵ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۲۵۰ […]

به گزارش واحد مرکزی خبر در اصفهان از مجموع ۵ هزار تن گوشت تولیدی بوقلمون در این استان شهرستان های نجف آباد، سمیرم، شهر رضا و فریدن بیشترین آمار تولید این محصول تولیدی را به خود اختصاص داده اند.
مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان امروز گفت: ۴۵ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۲۵۰ هزارقطعه در هر دوره جوجه ریزی، دراستان اصفهان فعالیت می کنند.
آقای نجفی افزود : تولید بوقلمون امسال دراین استان ۱۰ درصد افزایش یافته است و شهرستانهای نجف آباد ، سمیرم ، شهرضا و فریدن عمده تولید کنندگان بوقلمون در استان اصفهان هستند.
وی گفت: استان اصفهان حدود ۳۰ درصد بوقلمون کشور را تامین می کند.
مدیرامور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان افزود: حدود ۵۰ درصد از گوشت بوقلمون تولیدی مازاد بر نیاز این استان به دیگر مناطق کشور از جمله استانهای فارس وتهران ارسال می شود.