خبرگزاری فارس: یک روز از ماه را نذر جانباز هفتاد درصد کرده بود و می رفت نجف آباد. سوریه بود که خبر شهادت جانباز را دادند. یک نفر را مامور کرد برود نجف آباد.

نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر

خبرگزاری فارس: یک روز از ماه را نذر جانباز هفتاد درصد کرده بود و می رفت نجف آباد. سوریه بود که خبر شهادت جانباز را دادند. یک نفر را مامور کرد برود نجف آباد.

شهید ناصر توبئیها نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر photo 2021 01 02 01 21 20 169x300

شهید ناصر توبئیها

نجف آباد نیوز: جانباز مورد اشاره در این مطلب، شهید ناصر توبئیها از رزمندگان نجف آبادی است که مهر۶۲ طی عملیات والفجر۴ به شدت مجروح و نابینا و قطع نخاع شد. شهید توبئیها، که در طول سال های تحمل عوامل جانبازی، مدرک کارشناسی رشته ادبیات فارسی را گرفت، فرمانده یکی از گردان های لشکر ۴۱ثارالله به فرماندهی شهید قاسم سلیمانی بود.

شهید توبئیها، ۷ دی ۹۲ در ۵۱سالگی بر اثر عوامل جانبازی به شهادت رسید. شهید سلیمانی، بعد از شهادت این شهید نیز، به خانواده اش سرکشی می کرد.

شهید ناصر توبئیها نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر 55 300x208

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر 57 300x209

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر 59 203x300

شهید ناصر توبئیها نفر اول از چپ در جمع نیروهای لشکر ۴۱ ثارالله

شهید ناصر توبئیها نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر 63 300x239

شهید ناصر توبئیها نفر اول از چپ در جمع نیروهای لشکر ۴۱ ثارالله، نفر دوم حاج قاسم سلیمانی

نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر