تسنیم: مادر شهید حججی:محسن عاشق ائمه اطهار(ع) و با قرآن مونس بود. رزق و روزی حلال پدر محسن باعث شد، پسرم به چنین درجه‌ای برسد.

نذر محسن حججی برای دفاع از حرم

تسنیم: مادر شهید حججی:محسن عاشق ائمه اطهار(ع) و با قرآن مونس بود. رزق و روزی حلال پدر محسن باعث شد، پسرم به چنین درجه‌ای برسد.

مادر این شهید در محفل انس با قرآن که در جیرفت برگزار شد، افزود: محسن از بچگی راه و روش امام حسین‌(ع) و ائمه اطهار‌(س) را پیشه کرده بود. هیچ شب جمعه‌ای نبود که دعا نخواند.

وی ادامه د اد: محسن برای اینکه اجازه بدهیم به سوریه برود، نذر کرده بود ۴۰ شب جمعه در جمکران به عبادت مشغول شود تا شهید شود.

شهید محسن حججی نذر محسن حججی برای دفاع از حرم نذر محسن حججی برای دفاع از حرم photo5859283553475472496 300x169

شهید محسن حججی

نذر محسن حججی برای دفاع از حرم