ایرنا - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک خیر و دوستدار محیط زیست دراین شهرستان هشت تُن علوفه را برای تغذیه وحوش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان نذر کرد.

نذر ۸تنی علوفه توسط خیر نجف آبادی

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک خیر و دوستدار محیط زیست دراین شهرستان هشت تُن علوفه را برای تغذیه وحوش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان نذر کرد.

محمد محمدی افزود: این خیر سال گذشته نیزچند تن علوفه برای حیات وحش اصفهان اهدا کرده بود. در سالهای اخیر به دلیل شرایط خشکسالی حاکم بر منطقه، خیران و دوستداران طبیعت برای تعلیف وحوش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، علوفه هایی را اهدا می کنند.
این منطقه با مساحتی حدود ۵۰ هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده و در آن گونه های مختلفی از گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان زندگی می کنند که است که برخی در معرض خطر انقراض هستند.

نذر علوفه نذر ۸تنی علوفه توسط خیر نجف آبادی نذر ۸تنی علوفه توسط خیر نجف آبادی

نذر علوفه

نذر ۸تنی علوفه توسط خیر نجف آبادی