نسل کشی در اتاق زایمان
نسل کشی در اتاق زایمان

زن جوان به دلیل اشتباه پزشک تنها چند روز پس از زایمان  فرزند خود مجبور شد برای نجات از مرگ حتمی ناشی از خونریزی شدید به عمل خارج کردن کامل رحم خود تن دهد. این تراژدی در حالی اتفاق افتاد که با اصرار کادر درمانی یکی از مجهز ترین بیمارستان های خصوصی استان، زن جوان  برای […]

زن جوان به دلیل اشتباه پزشک تنها چند روز پس از زایمان  فرزند خود مجبور شد برای نجات از مرگ حتمی ناشی از خونریزی شدید به عمل خارج کردن کامل رحم خود تن دهد.

این تراژدی در حالی اتفاق افتاد که با اصرار کادر درمانی یکی از مجهز ترین بیمارستان های خصوصی استان، زن جوان  برای زایمان طبیعی تا سرحد مرگ تحت فشار قرار گرفته بود و نهایتا مجبور به سزارین شده بود.
متاسفانه این گونه اتفاقات تلخ به همین مورد محدود نشده و همۀ ما در اطراف خود خانواده‌هایی را سراغ داریم که به دلیل آن‌چه که «اشتباهات طبیعی پزشکی» و یا «شرایط پیش‌‌بینی نشده» خوانده می‌شود، به چنین وضعیت سخت و غیر قابل جبرانی دچار شده‌اند.

در موردی مرگ جنین در داخل رحم شناسایی نشد و مادر ۲ فرزند، پیکر بی جان سومین فرزند خود را همراه با رحمش برای همیشه از خود جدا کرد؛ جایی دیگر کادر درمان فراموش کردند بخیه رحمی را که برای پیشگیری از سقط جنین دوخته شده بود را پیش از به دنیا آوردن فرزندان دوقلوی یک مادر جوان بشکافند و موارد مشابه دیگری که فرصت بازگویی آن را نداریم.

نکته مشترک بیشتر چنین مواردی، نا امیدی خانواده‌ها از شکایت و پیگیری حقوقی ماجرا است به گونه‌ای که معمولا با وجود تنظیم شکایت اولیه، موضوع مشمول گذر زمان شده و برخورد قاطعی با مسببان صورت نمی‌گیرد.

مطمئناً محروم کردن یک مادر از داشتن فرزندان بیشتر بر روی دیگر اعضای خانواده نیز تاثیر منفی خواهد داشت و اطرافیان را برای به دنیا آوردن فرزند در چنین مراکزی با ترس و دلهره‌ای طبیعی مواجه می‌کند.