نشست حقوقی دانشکده های فرانسه و نجف آباد
نشست حقوقی دانشکده های فرانسه و نجف آباد

اصفهان امروز:عباس امینی دبیر اجرایی این نشست  گفت: این نشست حقوقی جامع مشترک در گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و حقوق عمومی ۶ اردیبهشت در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می شود. امینی در رابطه با اهداف برگزاری نشست های دانشکده حقوق نجف آباد  گفت: دانشکده حقوق دانشگاه […]

اصفهان امروز:عباس امینی دبیر اجرایی این نشست  گفت: این نشست حقوقی جامع مشترک در گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و حقوق عمومی ۶ اردیبهشت در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می شود.

امینی در رابطه با اهداف برگزاری نشست های دانشکده حقوق نجف آباد  گفت: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد بر پایه تعلیم و تربیت نیروی علمی متخصص، متعهد و اخلاق مدار در عرصه های فعالیت های حقوقی، آگاه سازی و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی، بومی سازی و ارائه مدل سازی در هماهنگی حقوق بین‌الملل با مبانی فقه و حقوق اسلامی، از جمله اهداف برگزاری نشست های علمی این دانشکده می باشد.