نشست مشترک شکارچیان و دوستداران طبیعت در  قمیشلو
نشست مشترک شکارچیان و دوستداران طبیعت در  قمیشلو

انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی شهرستان نجف آباد در راستای هدف های خود برای فرهنگ سازی، نشستی مشترک با عنوان “دوستی با طبیعت” با حضور مشاور اداره محیط زیست استان اصفهان (آقای علی زند مقدم) و رییس پارک ملی قمیشلو (آقای علیرضا غلامی) و تعدادی از شکارچیان و دوستداران طبیعت در باغ پارک ملی […]

انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی شهرستان نجف آباد در راستای هدف های خود برای فرهنگ سازی، نشستی مشترک با عنوان “دوستی با طبیعت” با حضور مشاور اداره محیط زیست استان اصفهان (آقای علی زند مقدم) و رییس پارک ملی قمیشلو (آقای علیرضا غلامی) و تعدادی از شکارچیان و دوستداران طبیعت در باغ پارک ملی قمیشلو واقع در کنار کاخ قلعه ظل سلطان قاجار  برگزار نمود.

ر این نشست که برخلاف همایش ها، جوی دوستانه برقرار بود، هر دو گروه پس از بازدید از کاخ قلعه ظل سلطان، خود را به عنوان دوستدار طبیعت معرفی کردند و دیدگاه ها و درد دل های خود را بیان نمودند. از میان پیشنهادها و انتقادهای مطرح شده که عمده ی آن اشاره به خشکسالی اخیر و خشک شدن حوضه ی آبریز زاینده رود داشت، پیشنهاد شد که سازمان محیط زیست پیش از هرگونه برخورد با شکارچی ها، جلسه هایی آموزشی بگذارد و در یک تعامل مشترک با توجه به اصل توسعه ی پایدار، اکوتوریسم را در پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت به طور مدون پایه ریزی کند و از پتانسیل این افراد که اغلب جوامع محلی به حساب می آیند، در راستای توسعه ی صنعت سبز گردشگری بهره ببرند.