دل نشین ترین لحظه وزیر در دیدار با مادر نجف آبادی
دل نشین ترین لحظه وزیر در دیدار با مادر نجف آبادی

سیدحسن قاضی‌ زاده هاشمی،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پطشکی کشورمان مطلب جدیدی را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد. وی با انتشار تصویر زیر نوشت: «روز شنبه در یکی از بیمارستانهای نجف آباد این مادر خوش زبان را زیارت کردم. دعای زیر لب و مدام او، که شامل حال همه می شد، حس و حالم […]

سیدحسن قاضی‌ زاده هاشمی،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پطشکی کشورمان مطلب جدیدی را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد.

وی با انتشار تصویر زیر نوشت:

«روز شنبه در یکی از بیمارستانهای نجف آباد این مادر خوش زبان را زیارت کردم. دعای زیر لب و مدام او، که شامل حال همه می شد، حس و حالم را عوض کرد.

به همراهان گفتم “یاد بگیرید،این مادر با اینکه بیمار است اما دائم جوان‌ها را دعا می کند…” و بعد یادم آمد اضافه کنم “البته خودشان هم خیلی سن و سالی ندارند…” که نتیجه اش شد همین لحظه و خنده دلنشین همراهان در قاب تصویر.

شادی، گمشده جامعه ماست. اما برای ما و همکارانی که همیشه با درد و رنج بیماران سر و کار داریم، چه بسا بیشتر.

شاید دلنشین ترین لحظات برای من، تماشای لبخند پیر و جوان و کودکی است که بیماری، جسمشان را رنجور کرده اما نتوانسته خنده را از لب هایشان محو کند.

واقعیت را بگویم؛ من رفته بودم به این مادر بیمار روحیه بدهم اما از او روحیه گرفتم.

قدر همه مادرهای سرزمینمان را که عصاره مهربانی اند، بدانیم.»

منبع:فارس