اخیرا تعدادی از شهروندان گزارش داده اند که خانمی جوان که خود را نماینده یکی از خبرگزاری های مشهور کشور معرفی می کرده، با استقرار در نقاط پر تردد شهر، اقدام به طرح چهار تا پنج سوال با محوریت انتخابات اسفند ماه از مردم می کرده که به اذعان برخی،سوالات مذکور به گونه ای طراحی […]

اخیرا تعدادی از شهروندان گزارش داده اند که خانمی جوان که خود را نماینده یکی از خبرگزاری های مشهور کشور معرفی می کرده، با استقرار در نقاط پر تردد شهر، اقدام به طرح چهار تا پنج سوال با محوریت انتخابات اسفند ماه از مردم می کرده که به اذعان برخی،سوالات مذکور به گونه ای طراحی شده بودند که نتیجه مورد نظر خبرگزاری، از این نظر سنجی خیابانی به دست آید.

این در حالی است که خبرنگار مذکور برای اثبات ادعای خود تنها به نشان دادن یک حکم که از ۵ تا هفتم ماه جاری اعتبار داشته اکتفا کرده و حتی اجازه عکس گرفتن از فرم پرسشنامه را نیز نداده و در یک مورد پس از اصرار و پافشاری یکی از شهروندان در خصوص انگیزه این کار، به سرعت محل را ترک کرده است.

یکی از شهروندان در این خصوص می گوید:« در فرمی که در دستان این خبرنگار قرار داشت، به نظر همه چیز درست می آمد ولی مشخصات این فرد با دست نوشته شده بود و در برگ های سوالات نیز نشانی از آرم و مهر خبرگزاری مورد ادعا دیده نمیشد.

البته این موضوع در همان لحظه با مسئولین مربوطه در فرمانداری مطرح شد و مسئولین از صدور هر گونه مجوز برای انجام نظر سنجی انتخاباتی اظهار بی اطلاعی کردند.

به نظر می رسد روزهای باقیمانده تا برگزاری انتخابات،ایام حساس و مهمی برای کشور و این شهر محسوب خواهد شد که این امر لزوم حساسیت مردم و مدیران شهری را نسبت به چنین اتفاقاتی دو چندان می کند.